up

Aplikacja iMoney

iMoney to aplikacja przygotowana dla największego w Polsce serwisu finansowego Money.pl z myślą o osobach pragnących mieć dostęp do aktualnych indeksów giełdowych, danych funduszy inwestycyjnych oraz kursów walut bez względu na miejsce w którym się znajdują.

Wszystkie dane prezentowane są w postaci tabel oraz przejrzystych wykresów w okresach od 1 dnia do 2 lat. Użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej liczby walorów jak i ich dowolnego sortowania na ekranie swojego iPhone'a.

W kolejnych wersjach aplikacji są dodawane dodatkowe funkcjonalności pozwalające użytkownikom na pełniejsze wykorzystanie informacji gromadzonych w serwisie Money.pl, w szczególności:

  • wersja 1.1, umożliwia przeglądanie komentarzy i wiadomości w ramach aplikacji, wprowadzone jest okno reklamowe oraz możliwość oglądania wykresów „w poziomie"

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w AppStore.

Aplikacja iMoney