up
iServices: Strona główna » Kontakt

Kontakt

Akonet Sp. z o. o.
ul. Konduktorska 4/34
00-775 Warszawa

telefon:
(+48 22) 621 53 28

mobilny:
(+48) (0) 502 356 245

faks:
(+48 22) 621 53 28 wew 105

e-mail:
kontakt@iservices.pl

Akonet Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000031750, NIP 522-25-51-660, REGON 016336377, kapitał zakładowy 50 000 PLN