Czym jest opłata klimatyczna, którą muszą uiszczać turyści?

Czym jest opłata klimatyczna, którą muszą uiszczać turyści?

Wielu turystów zastanawia się, dlaczego musi ponosić dodatkowe koszty będąc osobami w podróży, chwilowo zatrzymującymi się w danej lokalizacji na czas urlopu. Jest to nie tylko niezrozumiałe i niejasne, ale również kontrowersyjne. Szczególnie, jeśli należy płacić za pobyt w miejscu, nad którym panuje smog.

Czym jest opłata klimatyczna?

 

To po prostu podatek, który jest odgórnie narzucony w niektórych miejscowościach. Zazwyczaj są one atrakcyjne pod względem turystycznym, czy uzdrowiskowym. Jeżeli w danej miejscowości przebywa się dłużej, niż jedną dobę, konieczne jest opłacenie tegoż podatku. Jeżeli spotkamy się w takich miejscowościach z innymi nazwami, jak opłata uzdrowiskowa lub opłata miejscowa, pamiętajmy, że oznacza ona to samo.

Opłatę tą należy uiścić, jeżeli w danym miejscu przebywamy dłużej niż dobę, a celem naszej podróży jest odpoczynek lub wyjazd szkoleniowy. Wynika to z faktu, iż miejscowości uzdrowiskowe mają pewne ograniczenia w kwestii rozwoju przemysłu, a taka opłata jest pewnym wynagrodzeniem właśnie za te prawne obostrzenia.

Gdzie uiszcza się opłatę klimatyczną?

 

Aby wpłacić pieniądze na rzecz opłaty klimatycznej, można w tym celu udać się do urzędu gminy właściwej dla miejscowości, w której przebywamy. Zgodnie z rozporządzeniem rządu zostały ustalone wytyczne i wymagania, które należy spełniać, by dana miejscowość mogła pobierać wspomnianą już wyżej opłatę. Często opłata ta jest pobierana przez hotele i inne miejsca zakwaterowania wraz z opłatą za nocleg. Wtedy nie trzeba dodatkowo martwić się o wywiązanie się z tego urzędowego obowiązku podczas swoich wakacji.

Stawka opłaty klimatycznej

 

W zależności od gminy opłata uzdrowiskowa może by bardzo zróżnicowana. Zazwyczaj klaruje się ona na wysokości około 2 do 3 złotych na osobę za jeden dzień swojego pobytu w danej miejscowości. Nie można jednak przekraczać stawek, które zostały narzucone przez Ministra Finansów. Na rok 2017 przewiduje się stawkę w wysokości 2,17zł opłaty miejscowej, 4,24zł opłaty uzdrowiskowej, a także 3,08zł opłaty miejscowej w miejscowościach ze statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Kto ni musi płacić opłaty klimatycznej?

 

Istnieje kilka wyjątków od tej zasady. Nie każdy bowiem jest zmuszony do wnoszenia opłaty klimatycznej. Nie jest ona pobierana od osób, które przebywają w szpitalach, ale również od osób niewidomych oraz przewodników tychże osób. Podatek nie obowiązuje także osób, które opłacają podatek od nieruchomości ze względu na posiadane domki letniskowe w miejscowościach o statusie uzdrowiska. Również dyplomaci zagraniczni nie muszą wnosić tego typu opłat.